Stawki VAT staną się elastyczniejsze, a biurokracja ograniczona.

Nowe przepisy zaproponowane zostały przez Komisję Europejską. Moją one pozwolić członkom UE na elastyczniejsze kwoty podatku VAT i skonstruowanie korzystniejszego obrębu podatkowego dla MŚP.

Ostatnio rozpoczął się ostatni etap działań KE nad odnowieniem przepisów co do podatku VAT. Dzięki temu 50 mld euro, które dotychczas znikało przez oszustwa mają zostać zmniejszone, a same firmy wspierane. Do tego ochroni się dochody instytucji państwowych.

Takie same przepisy unijne w tej kwestii, które poparto w 1992 r. nie są już aktualne, a to tego restrykcyjne. Obniżone stawki podatku mogą być używane tylko przy kilku produktach i sektorach. Do tego same stawki uważa się za korzystne przy celach politycznych. Z tego powodu Komisja zobowiązała się do pozwolenia na większą samodzielność przy ustalaniu wielkości podatku. Sytuacja krajów w stosunku do korzystania z odstępstw wyrówna się.

Podjęto starania w celu rozwiązania kłopotu z sektorem MŚP, które płacą nieproporcjonalne kwoty VAT. Przy handlu transgranicznym jest to nawet różnica 11%. Jest to duża przeszkoda, by w kraju był większy wzrost gospodarczy bo małe firmy to 98% wszystkich przedsiębiorstw w Unii. Chce się więc pozwolić na większe korzystanie z uproszczonych zasad co do VAT-u. Koszty ogólne mają się zmniejszyć do 18% w skali roku.

W sprawie reformy wypowiadają się nawet Valdis Dombrovskis twierdząc, że reforma zmieni zasady VAT biorąc pod uwagę aktualne problemy, oraz Pierre Moscovici mówiąc, że prowadzi się kolejne działania mające utworzyć jednolite terytorium VAT z prostymi przepisami, dające swobodę, ograniczające biurokrację i polepszające rozwój i nowe miejsca pracy. Do tego te stawki podatku mają pomóc rządowi zrealizować ich polityczne cele.

Stawki VAT

Elastyczniejsi

W krajach UE maksymalna obniżona stawka do 5%, ale inne państwa używają wyjątkowych odstępstw umożliwiających dalsze zmniejszenie kwot.

Pomijając podstawowy VAT - 15% kraje UE będą mogły wprowadzić:

2 osobne obniżenia kwot od 5% do kwoty podstawowej jaką wybierze państwo,

stawkę zerową, 1 obniżoną stawkę o wielkości od 0% do wielkości obniżonych stawek.

Obecnie istniejący zbiór dóbr i usług, dla których używa się obniżone stawki byłby nieważny, a wprowadzono by nowy, w których zawsze podstawowa stawka byłaby równa minimum 15%.

W celu zabezpieczenia publicznych dochodów kraje UE muszą zapewnić że, stawki VAT ze średniej ważonej będą nie mniejsze niż 12%.

Stawki dóbr innych niż podstawowe mają pozostać takie same.

Zwolnienie z VAT

Mniejsze koszty podatku względem MŚP

Aktualnie kraje UE mogą pozwolić małym firmom na zwolnienie sprzedaży z VATu jeśli łączne roczne obroty mieszczą się w ustalonym limicie. Stosować zwolnienia mogą wyłącznie kraje podmiotowe. Prowadzi to do nierówności w handlu małych przedsiębiorstw w Unii.

Aktualne progi zwolnienie byłyby takie same, ale wprowadzono by próg dochodu - 2 mln euro. Poniżej jego małe firmy mogłyby  używać upraszczających środków bez względu na zwolnienie z VAT, sposobność zwolnienia każdej małej firmy z podatku VAT jeśli się do tego kwalifikują. Próg obrotów - 100 tys eur. Poniżej jego i przy funkcjonowaniu firmy powyżej 1 państwa UE, może ona być zwolniona z VAT.

Powyższe wnioski legislacyjne przedstawi się teraz dalszym podmiotom w celu ich przyjęcia. Zmiany będą obowiązywały przy prawdziwym przejściu na ten system podatku.

Prawo a zmiany

Środki są funkcjami następczymi względem fundamentów nowego jednolitego terenu VAT zaproponowanego w ostatnim kwartale ubiegłego roku i tego w kwietniu 2016r. Taki sam VAT w Unii Europejskiej jest bardzo ważny. Ten podatek stale rośnie i jest źródłem dochodów. W samym 2015 roku dla UE była ona większa niż 1 bilion euro (a to 7% PKB unijnego). Ponadto inny zasób własny UE też opiera się na VAT.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać