Kwestie praw autorskich są nieraz bardzo skomplikowane i nie zawsze jasne. Ich interpretacji podejmują się prawnicy specjalizujący się w prawie własności intelektualnej. Jedną ze spornych sytuacji jest to, komu przysługują prawa autorskie za wpis utworzony na bloga firmowego. Czy jego twórcy (pracownikowi), czy właścicielowi firmy. Wyjaśnimy wątpliwości.

Czym jest prawo autorskie w odniesieniu do firmy?

W pierwszej kolejności należy podjąć próbę zinterpretowania, czym jest prawo autorskie w kontekście przedsiębiorstwa. Gdy zrozumiemy, że odnosi się ono także do znaków towarowych, patentów, własności przemysłowej, to będziemy wiedzieć, że rozszerza się ono także na działalność twórców prowadzoną w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych. Stąd rodzi się pytanie – czyją własnością jest wpis na blogu napisany przez pracownika lub firmę zewnętrzną?

Prawa autorskie do utworu

W standardowych okolicznościach właścicielem dzieła jest ten, kto jest stworzył. Obowiązuje to przynajmniej do momentu, w którym majątkowe prawa autorskie nie zostaną przeniesione lub nie zostanie wydana licencja, upoważniająca do nich wskazaną osobę. Inaczej wygląda to w przypadku pracowników wykonujących obowiązki zawodowe i tworzące dzieła w ramach obowiązującej umowy z pracodawcą.

Prawa autorskie do utworów tworzonych przez pracowników

Nieco inaczej wygląda kwestia praw autorskich do utworu, który powstał w ramach wykonywania obowiązków zawodowych. Obecnie wiele jest zawodów kreatywnych, które wiążą się z koniecznością tworzenia obrazów, fotografii, tekstów, planowania całych kampanii marketingowych. Te zadania pracodawca zleca swoim pracownikom. Prawa do nich nie zostają jednak przy twórcy, lecz przechodzą na zleceniodawcę. Oznacza to dla niego możliwość:

  • rozpowszechniania utworu,
  • zarabiania na utworze,
  • dochodzenia roszczeń w razie wystąpienia naruszeń ze strony osób trzecich.

Właśnie najczęściej w sytuacjach związanych z naruszeniem prawa własności intelektualnej, które zagrażają interesom i wizerunkowi twórców oraz przedsiębiorstw konieczne jest zasięgnięcie porady prawnej. Kancelarie specjalizujące się w ich reprezentowaniu świadczą szeroko zakrojoną pomoc prawną, która ma na celu ochronę praw autorskich oraz pokrewnych.

Nabywanie prawa do utworu przez pracodawcę

Pracodawca automatycznie przejmuje prawa do utworu stworzonego przez pracownika. Przyjmuje się, że o ile nie zgłosił on zastrzeżeń w ciągu 6 miesięcy od dostarczenia utworu, to został on zaakceptowany, a autorskie prawa majątkowe przekazane na pracodawcę. Dotyczy to rozmaitych form, w tym także treści na bloga wraz z fotografiami i innymi dziełami o charakterze kreatywnym.

Pracodawca nie płaci za przejęcie dzieła. Przyjmuje się, że jest ono opłacane w ramach wynagrodzenia, które co miesiąc otrzymuje redaktor, fotograf, grafik czy copywriter. Zdarza się jednak, że prawa autorskie wracają do pracownika. Staje się to w sytuacji, gdy od momentu zdania dzieło upływają dwa lata, a pracodawca nie dokonał jeszcze jego rozpowszechnienia.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać