Kancelaria notarialna to samodzielny urząd prowadzony przez jednego lub kilku notariuszy – w formie spółki. Dokonywane są tam czynności notarialne. Jak funkcjonuje i jaki jest obszar jej działań?

Kim jest notariusz?

To osoba powołana i upoważniona przez ministra sprawiedliwości, głównie do sporządzania aktów notarialnych. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Nie może on dokonywać czynności notarialnych, które dotyczą m.in.: samego notariusza, jego małżonka czy osób związanych z notariuszem z tytułu przysposobienia, opieki czy będących w bliskiej relacji.

Notariusz, który prowadzi kancelarię, ma za zadanie zatrudniać pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, dbać o odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie kancelarii, troszczyć się o kulturę pracy i sprawne wykonywanie spraw oraz udzielać wyczerpujących, pomocnych informacji klientom.

Jakie wyróżniamy czynności notarialne?

W kancelarii notarialnej przede wszystkim sporządza się protesty weksli i czeków, akty notarialne, testament oraz poświadczenia dziedziczenia. Przyjmuje się również na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty czy dane na informatycznych nośnikach. Notariusze składają także wnioski o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi jego podstawę, podejmują oni też czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego.

Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce Kancelaria zapewnia swoim Klientom profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdej sprawy.

kancelaria

Nazwa kancelarii notarialnej

Powinna być uwidoczniona na tablicy wywieszonej przy wejściu do budynku, w którym znajduje się lokal i obejmować imię (imiona) oraz nazwisko notariusza. W przypadku, gdy kancelaria notarialna jest prowadzona przez kilku notariuszy – na zasadach spółki, należy uwidocznić to w swej nazwie. Warto dodać, że w miejscu, gdzie znajduje się kancelaria notarialna, powinien być umieszczony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestry notarialne

Krajowa Rada Notarialna w 2009 roku utworzyła system informatyczny do prowadzenia Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia, które było związane z powierzeniem polskim notariuszom nowych kompetencji z zakresu prawa spadkowego. Notarialny akt poświadczenia, który może być dokonany przez notariuszy alternatywnie wobec postępowań sądowych – ma skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Utworzony w 2011 roku Notarialny Rejestr Testamentów ma przede wszystkim zapobiec temu, że testament pozostanie nieznany lub będzie ujawniony z opóźnieniem. Połączono oba rejestry w jeden spójny system o nazwe – Rejestry Notarialne.

Kancelaria notarialna, jako instytucja pomocy prawnej, dba o zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego. To jeden z najprężniej rozwijających się urzędów, który wciąż wymaga wykwalifikowanych notariuszy do sporządzania wielu czynności notarialnych. Warto zaznaczyć, że osoba pracująca na tym stanowisku w Warszawie zarabia ok. 4455 złotych netto, w Kielcach 3250, a we Wrocławiu 3200.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać