Dzięki dotacji Unii Europejskiej, dedykowanej w szczególności małym i średnim firmom, a także ośrodkom badawczym, zajmującym się technologią kosmiczną, możliwe jest otrzymanie wsparcia finansowego na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych związanych z technologią kosmiczną. Dotacja dotyczy zarówno prac przed wdrożeniem samego systemu, jak i prac wdrożeniowych.

Kto może ubiegać się o dotacje?

W zasadzie każdy przedsiębiorca, ukierunkowany na prace eksperymentalne oraz wdrożeniowe, może starać się o otrzymanie dotacji. W przypadku jednostek naukowych, które chcą ubiegać się o dofinansowanie, ważne jest, aby znajdowały się przy przedsiębiorstwie. Także przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum mogą składać projekty i wnioski, w oparciu o które dotacje zostaną przyznane. Jedynym wymogiem jest wielkość konsorcjum. W jego skład nie może wchodzić więcej niż trzy przedsiębiorstwa. Jednostki naukowe, które wchodzą w skład konsorcjum, także mogą składać wnioski o dofinansowanie, jeśli liderem konsorcjum jest przedsiębiorstwo, a liczba jego członków również nie przekracza trzech przedsiębiorstw.

Program Inteligentny Rozwój - na jakiej podstawie przyznawane są dotacje?

Decyzja o przyznanie dotacji rozpatrywana będzie na podstawie wniosków zawierających projekty eksperymentów oraz systemów wdrożeniowych technologii kosmicznych. Sam projekt, związany z kwestią technologiczną, może nie stanowić aż tak dużego problemu, jak poprawnie złożony oraz opisany wniosek. Niezbędne jest zebranie odpowiednich materiałów, jak wyniki eksperymentów, dane techniczne, przewidywane daty realizacji projektów oraz opatrzenie ich odpowiednimi dokumentami, które następnie należy złożyć w urzędzie. Na każdym etapie może pomóc firma A1 Europe, specjalizująca się w tego typu usługach. 

Prace nad projektem o dofinansowanie bywają pracochłonne i wymagają sporo czasu. Obecnie, a rynku polskim, funkcjonują firmy zajmujące się profesjonalnym wsparciem przedsiębiorców w tworzeniu projektów o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Skorzystanie z pomocy specjalistów może znacząco pomóc w tworzeniu projektów oraz skrócić czas niezbędny do skompletowania najważniejszej dokumentacji.

Korzyści płynące ze współpracy z firmą zajmującą się dotacjami

Obok stworzenia kompletnego i poprawnie przygotowanego projektu, firmy świadczą także dodatkowe usługi, pomagające w związku z kontrolami, po przyznaniu dotacji. Dla wielu przedsiębiorców jest to stresujący okres w trakcie realizacji projektów. Wyniki kontroli mogą zaważyć na decyzji o kontynuacji prac lub zawieszeniu dotacji. 

W trakcie realizacji projektu ważne jest gromadzenie niezbędnych dokumentów, jak dowody zakupu, czy faktury za sprzedaż i wykonane usługi, wystawiane przez podwykonawców. Na podstawie tych dokumentów następuje późniejsze rozliczenie z otrzymanych przez przedsiębiorcę pieniędzy. Firmy specjalizujące się dotacjach dbają o gromadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz późniejsze jej przedstawienie odpowiednim instytucjom.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać