Projektowana nowelizacja została przygotowana przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Dotyczy zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustaw regulujących kwestie związane z zabezpieczeniem społecznym pomocników rolnika przy zbiorach. Ma to się odbywać poprzez określenie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach.

Dalsze prace nad nowelizacją trwają w sejmie.

Główną zmianą jest ta, dotycząca zabezpieczenia społecznego pomocników rolnika. Pozostałe dotyczą wyboru członków do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników i wydatkowania środków z funduszu oraz zmiany upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia dotyczącego gospodarki finansowej KRUS.

Nowy rodzaj umowy

Nowa umowa ma zagwarantować dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika, jednocześnie jak najmniej obciążając rolnika. Zmiany dotyczą przede wszystkim pracowników, którzy pracują przy zbiorach w gospodarstwie rolnym zajmującym się uprawą owoców i warzyw, które jednocześnie dojrzewają w krótkim okresie czasu i muszą być zbierane ręcznie ze względu na łatwość ich zniszczenia i zepsucia.

Umowy dla pracowników sezonowych

Obecnie bardzo często wykorzystywane są umowy o dzieło, które nie podlegają składkom i nie zabezpieczają bezpieczeństwa pracujących osób. Rząd zaproponował więc nowy typ umowy zawierany pomiędzy rolnikiem, a osobą pomagającą przy zbiorach

Umowa o pomocy przy zbiorach będzie mogła być stosowana do czynności bezpośrednio związanych ze zbiorem owoców i warzyw, a także przygotowaniem ich do sprzedaży. Obejmuje to takie czynności jak:

  • zbieranie owoców lub warzyw.
  • usuwanie zbędnych fragmentów rośliny.
  • sortowanie i klasyfikowanie zerwanych lub zebranych warzyw lub owoców.
  • przygotowanie warzyw lub owoców do transportu, przechowania i sprzedaży.
  • pielęgnacja i poprawa jakości plonów.

Umowa o pomocy przy zbiorach może być zawarta na maksymalnie 120 dni w ciągu roku kalendarzowego i nie mają w niej zastosowania przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę tj. dotyczące minimalnej godzinowej stawki. Pomocnikiem rolnika będzie mogła być każda osoba posiadająca zezwolenie na pracę w Polsce, również obcokrajowcy, którzy przebywają w kraju na podstawie zezwolenia na pracę.

Ubezpieczenie pomocnika rolnika

Rolnik ma obowiązek zgłosić pomocników do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy. Będzie opłacał za pracownika składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. W zamian za to pracownik otrzyma prawo do jednorazowego odszkodowania w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku w miejscu pracy związanego z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

Oskładkowana umowa

Składki na ubezpieczenie zdrowotne będą opłacane w takiej wysokości jak przewidziane jest dla domowników tych rolników, którzy prowadzą działalność tylko i wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Ma to zagwarantować  pomocnikom rolników możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Nowelizacja ustawy zakłada także, że dochody pomocnika będą opodatkowane i rolnik będzie musiał przygotować informacje o jego przychodach z tytułu zawartej umowy do wykorzystania w formularzu PIT-8C i przesłać do urzędu podatkowego najpóźniej do końca lutego kolejnego roku podatkowego.

Kiedy proponowane przepisy mają zacząć obowiązywać?

Nowe przepisy mają obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Na chwilę obecną nie wiadomo kiedy i czy Ustawa wejdzie w życie.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać