Osoby, które zajmują się inwestowaniem w kryptowaluty, powinny pamiętać, że od dochodów uzyskanych w ten sposób należy odprowadzić podatek o odpowiedniej wysokości. Dochody muszą zostać włączone do rocznego zeznania podatkowego.

W tej chwili w przepisach podatkowych nie ma definicji kryptowaluty, co jednak nie znaczy, że pieniądze zarobione na tego typu inwestycjach nie podlegają opodatkowaniu. Sądy administracyjne i organy podatkowe zgodnie uznają kryptowaluty za tak zwane prawa majątkowe, a to oznacza konieczność rozliczania uzyskanego dochodu.

Jaką deklarację podatkową złożyć?

Każda osoba, która uzyskała dochód z transakcji, której przedmiotem były kryptowaluty, powinna ten dochód wykazać w zeznaniu podatkowym. W tym celu trzeba użyć druku PIT-36. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wypełniony druk należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia następnego roku. Należny podatek należy wpłacić w tym samym terminie.

Trzeba pamiętać, że opodatkowaniu podlegają wszystkie transakcje, których przedmiotem jest kryptowaluta. Podatek należy więc odprowadzić w przypadku zamiany kryptowaluty na tradycyjną walutę, na przykład dolar lub złotówkę. Ta sama  zasada obowiązuje również w przypadku transakcji polegających na zamianie jednej kryptowaluty na inną. Jeśli wykorzystujemy bitcoin żeby kupić ethereum, możemy osiągnąć dochód, który podlega opodatkowaniu. W tym przypadku dochodem jest różnica między przychodem, czyli wartością kupionych jednostek etherum oraz kosztem uzyskania przychodu, czyli wydatkami, które zostały wcześniej poniesione na zakup bitcoinów. Różnicę należy przeliczyć na złotówki i od tej sumy odliczyć podatek.

Opodatkowanie kryptowalut

Jaki podatek od dochodów z kryptowalut?

W przypadku dochodów uzyskiwanych ze źródła jakim są prawa majątkowe należy odprowadzać podatek według tak zwanej skali podatkowej. Do kwoty 85 528 złotych całkowitego dochodu stawka podatku wynosi 18 proc, a powyżej tej kwoty 32 proc. Taki sposób opodatkowania został potwierdzony w wyroku wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Istnieje sposób na zmniejszenie wysokości opodatkowania w przypadku tego typu dochodów. Rozwiązaniem jest przeprowadzanie transakcji na kryptowalutach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji można zastosować niższa stawkę podatkową, która wynosi 19 proc. Taka stawka dotyczy osób fizycznych, które uzyskują dochody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i zdecydowały się na opodatkowanie swoich dochodów tak zwanym podatkiem liniowym.

Ta metoda obniżania podatku budzi jednak pewne wątpliwości. Problematyczne jest na przykład używanie podatkowej księgi przychodów i dochodów do dokumentowania transakcji dotyczących kryptowalut. Nie wiadomo jaki jest prawidłowy sposób dokumentowania takich transakcji i czy jest to w ogóle możliwe. W związku z tym przeniesienie jednostek kryptowalut, które są w posiadaniu osoby fizycznej, do działalności gospodarczej może powodować różnego rodzaju problemy oraz komplikacje i wiąże się z ryzykiem nieprawidłowości.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać