Na czym polega kredyt gotówkowy i co decyduje o jego rzeczywistych kosztach? Poznaj najważniejsze informacje o pożyczkach gotówkowych.

Kredyt gotówkowy – co to takiego?

Kredyt gotówkowy to jeden z najpopularniejszych rodzajów pożyczek, które można zaciągnąć w banku bez konieczności podawania celu, na jaki zostanie spożytkowana. I to właśnie największa różnica w stosunku do np. kredytu samochodowego lub kredytu mieszkaniowego, gdzie już w samej nazwie zawarto cel pożyczki. Z punktu widzenia kredytobiorcy kredyt gotówkowy jest korzystnym rozwiązaniem także z innych powodów, bowiem bank zazwyczaj oczekuje jedynie minimalnego zestawu zabezpieczeń, np. oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji czy nabycia ubezpieczenia pożyczki. W niektórych przypadkach kredytodawca może wymagać również przedstawienia żyranta, współkredytobiorcy lub zabezpieczenia w postaci weksla in blanco. Innego typu zabezpieczenia przy zaciąganiu kredytu gotówkowego występują raczej rzadko. Obecne są natomiast różnego rodzaju obwarowania, jak choćby minimalna i maksymalna kwota kredytu, np. 1 000 zł i 200 000 zł.

Kredyt gotówkowy – jakie są jego koszty?

Nie ulega wątpliwości, że na kredycie zarabia bank, pożyczka jest zatem obciążona określonymi kosztami, które zazwyczaj spłaca się głównie przy okazji spłaty rat. Najważniejszym i jednocześnie największym kosztem kredytu są odsetki, podaje się je jako oprocentowanie kredytu w skali roku. Co bardzo ważne, odsetki muszą być zgodne z obowiązującymi regulacjami, tj. np. nie mogą być wyższe aniżeli czterokrotność stopy lombardowej określonej przez Narodowy Bank Polski. To jednak nie wszystko, w poczet kosztów kredytu należy włączyć również m.in. prowizję za jego przyznanie, zazwyczaj opłaca się ją przy okazji pierwszej raty lub równomiernie dzieli poprzez wszystkie raty.

Ponadto kredytobiorca musi pokryć koszty ubezpieczenia, którego rola sprowadza się do ochrony banku w przypadku gdy osoba zaciągająca pożyczkę nie spłaca zobowiązania. Oczywiście zakres ubezpieczenia może być zmienny zależnie od banku, zazwyczaj jednak w jego zapisach znajdują się adnotacje zobowiązujące instytucję finansową do spłaty pozostałego długu w sytuacji śmierci, niezdolności do pracy lub trwałego kalectwa pożyczkobiorcy. Ciekawostką jest natomiast fakt, że wraz z nabyciem ubezpieczenia kredytu nierzadko można uzyskać również korzystniejsze warunki kredytu gotówkowego. Warto jednak zwrócić uwagę, że wcale nie musi prowadzić to do rzeczywistego obniżenia warunków wzięcia kredytu, dlatego przed zaciągnięciem zobowiązania zaleca się dokładne sprawdzenie jego warunków. W tym celu możesz skorzystać z kalkulatora kredytowego. Czasem banki oferują również okresowe promocje dla kredytobiorców, dzięki którym możesz np. ostatnie 2 lata kredytu spłacać bez odsetek.

Przy zaciąganiu kredytu warto wziąć również pod uwagę RRSO, czyli rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. To parametr, który odpowiada całkowitym kosztom ze strony pożyczkobiorcy oraz kwocie otrzymanego kredytu wraz ze wszystkimi kosztami. Pamiętaj, aby przed podpisaniem dokumentów o kredyt gotówkowy dokładnie zapoznać się z jego warunkami.

Materiał partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać